dom koperta mapa
Konwektor Galicja - strona główna
druk

Trójfazowe silniki dźwignicowe klatkowe
moc znamionowa 2,2÷15 [kW]
napięcie znamionowe 380, 400 lub 500 [V],
częstotliwość napięcia zasilania 50 lub 60 [Hz],
temperatura otoczenia od -15 do +40[°C],
wysokość instalowania do 1000 [m] n.p.m.,
izolacja klasy F,
stopień ochrony IP 55,
z jednym czopem końcowym wału wg rysunku wymiarowego,
skrzynka zaciskowa z dławnicami i tabliczką   6-zaciskową.

Trójfazowe silniki dźwignicowe pierścieniowe

moc znamionowa 1,1÷19,5 [kW]
silniki przeznaczone są do pracy przerywnej
S3-25%, S3-40%, S3-60%, S3-100%;
napięcie znamionowe 400 [V];
częstotliwość napięcia zasilania 50 [Hz];
temperatura otoczenia od -15 do +40[°C];
wysokość instalowania do 1000 [m] n.p.m.;
izolacja klasy F;
stopień ochrony IP 44;
z jednym czopem końcowym wału wg rysunku wymiarowego;
z termistorowym czujnikiem temperatury w czołach uzwojenia stojana;
skrzynka zaciskowa z dławnicami i tabliczką   6-zaciskową i 3-zaciskową
 
Trójfazowe silniki dźwignicowe z hamulcem prądu zmiennego
moce znamionowe 9 [kW] dla pracy S4-25% 120c/h FI 2,
napięcie znamionowe 380, 400 lub 500 [V],
częstotliwość napięcia zasilania 50 lub 60 [Hz],
temperatura otoczenia od -15 do +40[°C],
wysokość instalowania do 1000 [m] n.p.m.,
izolacja klasy F,
stopień ochrony IP 55,
hamulec prądu zmiennego podłączony do tabliczki zaciskowej silnika,
silnik posiada dźwignię do ręcznego luzowania hamulca, za pomocą

Trójfazowe silniki dźwignicowe dwubiegowe z hamulcem prądu zmiennego
BUDOWA:
Silniki składają się z trójfazowego silnika indukcyjnego klatkowego
 dwubiegowego i dobudowanego hamulca prądu przemiennego typu HZg
 (z wyjątkiem silnika SDKg 132M-4/16B) przystosowanego do zasilania trójfazowego.
 Hamulec niezasilany jest zahamowany.
Silniki SDKg 132,160 - 2/12 - GA,GB produkowane są w dwoma rodzajami
 tarcz kołnierzowych (patrz rysunek), A-(wykonanie specjalne) i B-(zgodna z PN-90/E - 06722).
Budowa silnika i hamulca spełnia wymagania stopnia ochrony IP 54 wg PN-92/E - 08106.
 
ZABEZPIECZENIE TERMICZNE:
Silniki posiadają wbudowane w uzwojenia stojana termokontakty, które wraz z
odpowiednią aparaturą zewnętrzną  zabezpieczają uzwojenia silnika przed
przeciążeniem termicznym spowodowanym:
- nadmiernym obciążeniem silnika mocą
- pracą jedno lub dwufazową
- uszkodzeniem układu wentylacyjnego
- nadmiernymi spadkami wartości napięcia zasilającego.

FORMA WYKONANIA:
Silniki samohamowne dźwignicowe dwubiegowe wykonywane są jako kołnierzowe,
 przystosowane do pracy w położeniu poziomym
- forma wykonania IM 3001 wg PN - 88/E - 06707  lub IMB5 wg DIN IEC Teil 7.

RODZAJ WYKONANIA:
Silniki są wykonywane do pracy w klimacie umiarkowanym na lądzie i mogą
być dostarczone w wykonaniu na napięcie 380 lub 500 V i dla częstotliwości 50 Hz.
 której mozliwe jest zwolnienie hamulca bez uruchomienia silnika.

 

Konwektor Galicja sp. z o.o. 32-005 Niepołomice, Grabska 11 NIP: 6832048724 REGON: 121165173
wpisana do KRS pod numerem 0000350085 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie kapitał zakładowy: 450.000,00 PLN
Oferujemy wysokiej klasy produkty takie jak: Silniki | Wycinanie laserowe | Wentylatory promieniowe | Obróbka mechaniczna
Neolux | wymienniki ciepła | nagrzewnice | urządzenia grzewczo-wentylacyjne

Copyright © Konwektor Galicja 2010 | Profesjonalny wizerunek www.konwektorgalicja.pl zapewnia Krakweb.pl Agencja Interaktywna Kraków i ICEportal 3 CMS