dom koperta mapa
Konwektor Galicja - strona główna
druk

Neolux IV

 

  KARTA KATALOGOWA

 

  NEOLUX IV

PRZEZNACZENIE

Aparat grzewczo-wentylacyjny typu Neolux IV przeznaczony jest do klimatyzacji pomieszczeń zamkniętych takich jak: hotele, sale konferencyjne, kina, teatry, szkoły, biura, itp. Aparat Neolux IV zapewnia pełną klimatyzację po dodatkowym zainstalowaniu agregatu wody lodowej.

ZASADA DZIAŁANIA

Aparat grzewczo-wentylacyjny typu Neolux IV może pracować na powietrzu świeżym i/lub obiegowym. Powietrze zewnętrzne zasysane jest do komory mieszania w dolnej części aparatu, gdzie następuje mieszanie powietrza zewnętrznego z obiegowym. Następnie, wstępnie „obrobione” powietrze kierowane jest przez filtr do wentylatora. Dalej powietrze napływa na wymiennik miedziano - aluminiowy (Cu – Al.), przez który przepływając ogrzewa się a ogrzane powietrze kierowane jest przez kratkę wywiewną, znajdującą się w górnej części aparatu, do pomieszczenia. Dodatkowo w okresach przejściowych wiosna - jesień (chłodniejsze dni), można załączyć grzałki elektryczne (spełniające rolę nagrzewnicy elektrycznej), które dodatkowo ogrzeją nam powietrze napływające do pomieszczenia.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

a) wymiennik miedziano – aluminiowy (Cu – Al) – powierzchnia grzejna 8,71 m²,
b) grzałki elektryczne – 1 szt. 1200 W + 1 szt. 800 W,
c) wentylator – 1280 obr. / min.,
d) filtr powietrza – klasy EU – 2, tkanina WS – 16 (na życzenie klienta możliwość zamontowania filtra w innej klasie filtracji),
e) zawór termostatyczny z głowicą – regulacja przepływu wody i temperatury,
f) tacka ociekowa, zbiorniczek skroplin

 
     
Nr biegu wentylatora
  Ilość powietrza nawiewanego [m³/h]
 
I   270
 
II   430
 
III   561

DANE TECHNICZNE

- maksymalna wydajność powietrza I/II/III biegu: 270/430/561 [m³/h]
- moc silnika 130 W
- prąd 0,6 A
- stopień ochrony IP 44
- maksymalne obroty silnika 1280 obr./min.
- moc grzałek elektrycznych 800 + 1200 W lub 2 x 1000 W
- napięcie ~ 230 V, 50 Hz

WYMIARY GABARYTOWE

- długość 1130 mm
- długość z zaworem 1200 mm
- wysokość 650 mm
- szerokość 205 mm

CZYNNIK GRZEWCZY

Aparat grzewczo-wentylacyjny typu Neolux IV zasilany jest wodą o temperaturze 110 - 90 / 70ºC (ciśnienie robocze do 0,6 MPa)


GŁOŚNOŚĆ
Aparat Neolux IV stosuje się w pomieszczeniach gdzie przebywają ludzie. Dlatego wszelkie pomiary wykonane zostały zgodnie z normami: PN-87/B-02156 i PN-87/B-02151/02. Badania przeprowadziła Politechnika Łódzka - Katedra Techniki Ogrzewczej i Wentylacyjnej.
Aparat Neolux IV należy zaliczyć do cichych.

 
     
Punkt pomiarowy   Średni poziom dźwięku
dB(A)
 
1 bieg wentylatora   40,6
 
2 bieg wentylatora   41,4
 
3 bieg wentylatora   46,4

WYKAZ OZNACZEŃ:

1 - Wymiennik Cu-Al
2 - Grzałki elektryczne
3 - Zespół wentylatora z silnikiem
4 - Filtr powietrza EU-2
5 - Regulacja przepustnicy
6 - Obudowa
7 - Przewód zasilający z wtyczką
8 - Zawór termostatyczny
9 - Przełącznik obrotów wentylatora
10 - Przełącznik pracy grzałek elektrycznych
11 - Kratka wlotowa powietrza obiegowego
12 - Wlot powietrza świeżego - 70 x 800 [mm] 20 mm od dolnej krawędzi
13 - Kratka wylotowa Obliczenia wymaganej powierzchni minimalnej (Fobl) nagrzewnicy wodnej aparatu, dla zadanego Q[W], przy założeniach: tp1=-20ºC i Frzecz.=8,71 m2

                                                                 
Mp
kg/s
  tp2   tw=tw1-tw2 [C]
 
tw1-tw2=80-70=10 C   tw1-tw2=90-70=20 C   tw1-tw2=100-70=30 C
 
Nr biegu
went.
  Q   Mw   K   tr.   Fr.obl.   Q   Mw   K   tr.   Fr.obl.   Q   Mw   K   tr.   Fr.obl.
 
C   W   Kg/s   W/m2K   C   m2   W   Kg/s   W/m2K   C   m2   W   Kg/s   W/m2K   C   m2
 
0,179


III
  +20   7160   0,171   26,7   74   3,62   7160   0,085   24,5   79   3,70   7160   0,057   23,4   85   3,60
 
+30   8950   0,214   27,6   67   4,84   8950   0,107   25,3   74   4,78   8950   0,071   23,8   79   4,76
 
+40   10740   0,256   28,8   61   6,11   10740   0,128   25,8   67   6,21   10740   0,085   24,4   74   5,95
 
+50   12530   0,299   30,0   54   7,73   12530   0,49   26,2   61   7,84   12530   0,100   25,0   67   7,48
 
+60   14320   0,342   31,2   46   9,98   14320   0,171   26,7   54   9,93   14320   0,114   25,4   61   9,24

Wymagana moc cieplna Qp[W] na ogrzanie powietrza wentylacyjnego

                     
Mp   tp2   tp1
 
Nr biegu
went.
  Mp   -20   0   +20
 
[kg/s]   [C]   [C]   [C]   [C]
 
I   0,086   20   3440   1720   0
 
30   4300   2580   860
 
40   5160   3440   1720
 
50   6020   4300   2580
 
60   6880   5160   3440
 
II   0,137   20   5480   2740   0
 
30   6850   4110   1370
 
40   8220   5480   2740
 
50   9590   6850   410
 
60   10960   8220   5480
 
III   0,179   20   7160   3580   0
 
30   8950   5370   1790
 
40   10740   7160   3580
 
50   12530   8950   5370
 
60   14320   10740   7160

Wyniki badań wartości współczynnika przenikania ciepła nagrzewnicy

                 
Nr biegu
silnika went.
  Iloczyn
Wp·ρp
  Ww   K   Mw
 
kg/m2·s   m/s   W/m2K   kg/s
 
I   0,51   0,5   20,0   0,048
 
1,0   21,7   0,095
 
1,5   22,4   0,143
 
2,0   22,9   0,190
 
2,5   23,3   0,238
 
3,0   23,7   0,285
 
II   0,80   0,5   20,4   0,048
 
1,0   23,1   0,095
 
1,5   24,1   0,143
 
2,0   24,9   0,190
 
2,5   25,7   0,238
 
3,0   26,5   0,285
 
III   1,33   0,5   22,9   0,048
 
1,0   24,9   0,095
 
1,5   26,0   0,143
 
2,0   27,1   0,190
 
2,5   28,2   0,238
 
3,0   29,6   0,285

Zależność współczynnika K [W/m2K] od ww [m/s] i ρp·wp [kg/m2s] dla nagrzewnicy urządzenia Wyniki odczytów i obliczeń wielkości pomiarowych w badaniach nagrzewnicy wodnej aparatu Neolux IV

                                         
Gp   Woda grzewcza   tw1   tw2   tp1   tp2   Qnr   tr   K
 
Mw   Mw   W
 
m³/h/nr
biegu
  I/h   kg/s   m/s   C   C   C   C   W   C   W/m²K
 
270/I
(0,0863 kg/s)
  150   0,042   0,53   80   57,2   20   66,5   4010   22,9   20,1
 
300   0,083   1,06   80   67,3   20   71,1   4410   23,1   21,9
 
650   0,180   2,30   80   74,0   20   72,6   4540   22,5   23,2
 
900   0,250   3,18   80   75,6   20   73,4   4610   22,2   23,8
 
430/II
(0,137 kg/s)
  150   0,042   0,53   80   51,6   20   56,5   5000   28,0   20,5
 
300   0,083   1,06   80   63,0   20   63,1   5916   28,9   23,4
 
650   0,180   2,30   80   71,5   20   66,8   6415   28,8   25,4
 
900   0,250   3,18   80   73,8   20   67,8   6550   28,2   26,9
 
561/III
(0,179 kg/s)
  150   0,042   0,53   80   48,0   20   51,3   5609   28,0   23,0
 
300   0,083   1,06   80   61,0   20   56,9   6610   30,1   25,2
 
650   0,180   2,30   80   69,9   20   62,2   7590   31,5   27,7
 
900   0,250   3,18   80   72,4   20   64,5   7970   30,4   30,1

Nomogram do wymiarowania nagrzewnic aparatu Analiza graficzna możliwości zamarzania wody w nagrzewnicach aparatu Moc cieplna nagrzewnicy Qw[W] w funkcji Mw oraz Δtw Wyniki pomiarów głośności działania aparatów

     
Nr biegu
wentylatora
  Głośność
 
dB(A)
 
I bieg   40,6
 
II bieg   41,4
 
III bieg   46,4
 
Poziom ta   39,1

Neolux na poszczególnych biegach działania wentylatora

         
Nr biegu wentylatora   m³/h   kg/s
 
I   270   0,086
 
II   430   0,137
 
III   561   0,179

Moc cieplna nagrzewnicy Qw [W] w funkcji Mw oraz Δtw

                 
Lp.   Mw   tw=tw1-tw2 [C]
 
kg/s   10   20   30
 
1   0   0   0   0
 
2   0,05   2095   4190   6285
 
3   0,10   4190   8380   12670
 
4   0,20   8380   16760   25140
 
5   0,30   12570   25140   37710

Uwaga: Wydajność wentylatora zamieszczona w jednostce [kg/s] odniesiono do temperatury powietrza przetłaczanego t=+20ºC

 

Konwektor Galicja sp. z o.o. 32-005 Niepołomice, Grabska 11 NIP: 6832048724 REGON: 121165173
wpisana do KRS pod numerem 0000350085 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie kapitał zakładowy: 450.000,00 PLN
Oferujemy wysokiej klasy produkty takie jak: Silniki | Wycinanie laserowe | Wentylatory promieniowe | Obróbka mechaniczna Neolux IV
Neolux | wymienniki ciepła | nagrzewnice | urządzenia grzewczo-wentylacyjne

Copyright © Konwektor Galicja 2010 | Profesjonalny wizerunek www.konwektorgalicja.pl zapewnia Krakweb.pl Agencja Interaktywna Kraków i ICEportal 3 CMS