dom koperta mapa
Konwektor Galicja - strona główna
druk

Polecamy urządzenia i wyposażenie o wysokim poziomie technicznym do produkcji, magazynowania i transportu chemikaliów i środków spożywczych, takie jak: pompy chemiczne i spożywcze oraz armaturę przemysłową. Ich producentem jest TOFAMA SA w Toruniu.

 

Chemiczne pompy wirowe poziome  stosuje się do pompowania cieczy agresywnych chemicznie min. kwasów, roztworów solo, kąpieli galwanicznych, paliw ropopochodnych, mleka wapiennego.

 

 

 

 

 

Spożywcze pompy śrubowe PSR stosuje się do pompowania min. gęstych mas, ścieków, wód zęzowych, mediów o dużej zawartości mas suchych, kremów, past, owoców, farszów.

 

 

 

Chemiczne pompy wirowe pionowe stosuje się do pompowania cieczy agresywnych chemicznie, min. kwasów, roztworów soli, kąpieli galwanicznych, paliw ropopochodnych, mleka wapiennego, płynnej siarki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armatura Przemysłowa

 

 

 

Konwektor Galicja sp. z o.o. 32-005 Niepołomice, Grabska 11 NIP: 6832048724 REGON: 121165173
wpisana do KRS pod numerem 0000350085 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie kapitał zakładowy: 450.000,00 PLN
Oferujemy wysokiej klasy produkty takie jak: Silniki | Wycinanie laserowe | Wentylatory promieniowe | Obróbka mechaniczna
Neolux | wymienniki ciepła | nagrzewnice | urządzenia grzewczo-wentylacyjne

Copyright © Konwektor Galicja 2010 | Profesjonalny wizerunek www.konwektorgalicja.pl zapewnia Krakweb.pl Agencja Interaktywna Kraków i ICEportal 3 CMS