dom koperta mapa
Konwektor Galicja - strona główna
druk

Aktualności

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

26.11.2010 07:43@adam [ ]

Nawiązaliśmy współpracę z pracownikami naukowymi Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w celu opracowania i wdrożenia typoszeregu wentylatorów promieniowych o możliwie najwyższych parametrach użytkowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwszy etap współpracy to zaprojektowanie i wykonanie rzeczywistych modeli wentylatorów oraz pomoc przy budowie stanowiska labolatoryjnego, a przede wszystkim zapewnienie doradztwa technicznego przy rozwiązywaniu problemów związanych z optymalizacją parametrów produkowanych urządzeń.

 

Konwektor Galicja sp. z o.o. 32-005 Niepołomice, Grabska 11 NIP: 6832048724 REGON: 121165173
wpisana do KRS pod numerem 0000350085 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie kapitał zakładowy: 450.000,00 PLN
Oferujemy wysokiej klasy produkty takie jak: Silniki | Wycinanie laserowe | Wentylatory promieniowe | Obróbka mechaniczna aktualności
Neolux | wymienniki ciepła | nagrzewnice | urządzenia grzewczo-wentylacyjne

Copyright © Konwektor Galicja 2010 | Profesjonalny wizerunek www.konwektorgalicja.pl zapewnia Krakweb.pl Agencja Interaktywna Kraków i ICEportal 3 CMS