dom koperta mapa
Konwektor Galicja - strona główna
druk

Wentylator osiowy przeciwwybuchowy WO-40/PW

 

  KARTA KATALOGOWA

 

  WO-40/PW

 

 

 

 

 Z
ASTOSOWANIE:


Wentylator powinien pracować jako wyciągowy, w układzie poziomym. Może być stosowany w pomieszczeniach i strefach, względnie może służyć do wentylacji pomieszczeń lub stref kategorii Z1 i/lub Z2 zagrożonych wybuchem gazów i/lub par cieczy palnych należących do:
A) IIA i/lub IIB grupy wybuchowości i klas temperaturowych T1, T2 i/lub T3 w przypadku kategorii Z1,
B) dowolnej grupy wybuchowości i klas temperaturowych T1, T2 i/lub T3 w przypadku kategorii Z2.

BUDOWA WENTYLATORA WO-40/PW:
Obudowa (1) wentylatora wykonana jest z blachy stalowej. Silnik elektryczny wraz z wirnikiem (2) zamocowany jest na wsporniku umieszczonym wewnątrz obudowy. Zarówno od strony wlotu jak i wylotu powietrza wentylator zabezpieczony jest siatką (3 i 4). Przewód zasilający należy doprowadzić przez otwór z przelotką gumową znajdujący się w obudowie. Wentylator jest napędzany silnikiem elektrycznym przeciwwybuchowym.

 

 

PARAMETRY TECHNICZNE:

                                 
Wydajnośćmax
[m³/h]
  Spiętrzeniemax
[Pa]
  Głośność*
[dB(A)]
  Masa
[kg]
  Moc
[kW]
  Obroty
[m-1]
  Prąd IN
[A]
  Zasilanie   St. ochrony   Max temp. pracy
[ºC]
 
3600   180   68   15   0,12   1370   0,45   3~   IP 54   40

* Pomiar w odległości 1 m

 

 
CHARAKTERYSTYKA WENTYLATORA WO-40/PW

 

 

Konwektor Galicja sp. z o.o. 32-005 Niepołomice, Grabska 11 NIP: 6832048724 REGON: 121165173
wpisana do KRS pod numerem 0000350085 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie kapitał zakładowy: 450.000,00 PLN
Oferujemy wysokiej klasy produkty takie jak: Silniki | Wycinanie laserowe | Wentylatory promieniowe | Obróbka mechaniczna Wentylator osiowy przeciwwybuchowy WO-40/PW
Neolux | wymienniki ciepła | nagrzewnice | urządzenia grzewczo-wentylacyjne

Copyright © Konwektor Galicja 2010 | Profesjonalny wizerunek www.konwektorgalicja.pl zapewnia Krakweb.pl Agencja Interaktywna Kraków i ICEportal 3 CMS