dom koperta mapa
Konwektor Galicja - strona główna
druk

Wentylator Lutniowy Elektryczny Przeciwwybuchowy WLE-800

 

  KARTA KATALOGOWA

 

WLE-800

Wentylatory produkowane są zgodnie z dyrektywą ATEX 94/9/WE. Badania parametryczne wykonywane są przez Instytut Techniki Cieplnej i posiadają ceryfikat badania typu KDB 097 ATEX 182x.

 

 

ZASTOSOWANIE

Wentylator WLE-800 służy głównie do odrębnej wentylacji wyrobisk górniczych. Dopuszczony do wentylacji ssącej i tłoczącej w polach I, II, III i IV kategorii zagrożenia metanowego.
Ustawienie wentylatora i przewietrzane musi odpowiadać przepisom technicznej eksploatacji węgla. Przetłaczanym czynnikiem może być czyste powietrze lub powietrze z zawartością metanu i zanieczyszczonego pyłem węglowym, zależnie od przyjętego układu podłączenia wentylatora (tłoczący lub ssący).
Wentylator współpracuje z lutniami o średnicy 800 lub 1000 (do długości lutni 1800m).
Masa wentylatora: ~1100 kg.

OPIS URZĄDZENIA

Wentylator WLE-800 posiada dwa silniki napędowe elektryczne trójfazowe, indukcyjne, przeciwwybuchowe, z wirnikiem klatkowym, typu dSOKg20L2B, o mocy 37kW każdy.
Wentylator jest wentylatorem osiowym dwustopniowym przeciwbieżnym. Posiada dwa wirniki osadzone bezpośrednio na wałach silników. Jeden wirnik obraca się w jedną stronę zaś drugi w drugą.

W skład wentylatora wchodzi:
obudowa
dwa wirniki
uszczelki
siatki (wlotowa i wylotowa)
dwa silniki
dodatkowo:
tłumiki akustyczne

WARUNKI PRACY

Wentylatory wyposażone są w silniki trójfazowe do pracy ciągłej 500V, 50Hz.
Maksymalna temperatura pracy do 40ºC. Wentylatory spełniają wymagania dyrektyw, między innymi normy PN-EN 1710:2006 dotyczące sprzętu i komponentów używanych w atmosferach potencjalnie wybuchowych podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.
Wentylatory należą do grupy urządzeń I i kategorii M2.

 

CHARAKTERYSTYKA WENTYLATORA WLE-800

 

 

 

Konwektor Galicja sp. z o.o. 32-005 Niepołomice, Grabska 11 NIP: 6832048724 REGON: 121165173
wpisana do KRS pod numerem 0000350085 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie kapitał zakładowy: 450.000,00 PLN
Oferujemy wysokiej klasy produkty takie jak: Silniki | Wycinanie laserowe | Wentylatory promieniowe | Obróbka mechaniczna Wentylator Lutniowy Elektryczny Przeciwwybuchowy WLE-800
Neolux | wymienniki ciepła | nagrzewnice | urządzenia grzewczo-wentylacyjne

Copyright © Konwektor Galicja 2010 | Profesjonalny wizerunek www.konwektorgalicja.pl zapewnia Krakweb.pl Agencja Interaktywna Kraków i ICEportal 3 CMS